Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

The Photoshop awards: missing limbs, John Terry and Helicopter Shark

Photoshop was launched 25 years ago, and the power to change photographs was handed to anyone with a computer. And we all used that power wisely. Oh yes, we did

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου