Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

LA TOUR
CN
TOWER
360 The Restaurant at the CN Tower, one of Toronto's finest, features unforgettable food combined with a magnificent revolving view of Toronto more than 351 metres (1,151 ft) below. 360 offers market-fresh cuisine, featuring regional ingredients to ensure an incomparable culinary experience.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου