Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Can the world economy survive without fossil fuels


The past three centuries of progress have been powered by coal, oil and gas. Burning much of what’s left will lead to environmental and economic catastrophe. Here’s how to save the earth without giving up on growthfuels?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου