Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

The outsider: Yotam Ottolenghi’s picnic recipes

When I first arrived in the UK, the Brits’ obsession with picnics flabbergasted me. But even I’ve gone a little native on the outdoor-eating front, so long as the spread is really special, from dressed salmon and koftas to crisp sprout salad

READ MORE: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου