Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

'You think I'm mad?' – the truth about psychosomatic illness


Yvonne went blind overnight, Matthew couldn’t walk, Shahina lost the use of her hand – but doctors found nothing wrong. Were they faking it, or was the mind playing tricks? A neurologist on her most intriguing cases


READ MORE: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου