Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

SUMMER  DINNER  RECIPES


Pork Kebabs With Orange And Thyme
We like to use pork in these kebabs, but lamb or chicken would also benefit from this marinade. If you use wooden skewers, soak them in water for 30 minutes before grilling.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου